Konsumentinformation - Bee

Konsumentinformation

Vi vill att du ska vara nöjd

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss. Därför tycker vi att det är viktigt att du hör av dig till oss med dina åsikter och feedback, såväl ris som ros. Har du några synpunkter som du vill prata med oss om, vill vi att du i första hand vänder dig till vår kundservice

Rådgivning

Om du framfört klagomål till oss och inte blir nöjd med det svar du får så finns det rådgivare som kan göra en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan vända dig till din kommunala energirådgivare och/eller statens energimyndighet för att få information om oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder.

Prövning av ärendet

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill du få ditt ärende prövat kan du vända dig till:

Lagar och avtal

ellagen §11 (kap. 2–4, 8, 11–13, 15–17 och 19) finns avtal som reglerar förhållandet mellan dig som kund och oss som leverantörer av el. Till exempel ska du få meddelande om villkorsändringar i förväg.