Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos CLEVER. Därför tycker vi att det är viktigt att du hör av dig till oss med dina åsikter och tankar om oss, såväl ris som ros. Har du synpunkter som du vill prata med oss om, vill vi att du i första hand vänder dig till vår Kundservice. Vi finns till hands för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter.

Kontaktuppgifterna till oss hittar du här.

Rådgivning

Om du framfört klagomål till oss och inte blir nöjd med det svar du får så finns det rådgivare som kan göra en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan vända dig till din kommunala energirådgivare och/eller statens energimyndighet för att få information om oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder.

Prövning av ärendet

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill du få ditt ärende prövat kan du vända dig till:

  • Energimarknadsinspektionen – En tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet. Om du är missnöjd med ett beslut från oss kan du kontakta dem för att pröva ärendet.
  • Allmänna reklamationsnämnden – Nämnden ger inga råd till dig innan du gör en anmälan. Därför är det bäst att först prata med kommunens konsumentrådgivare, som vet vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan. Nämnden ger sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas.
  • Allmän domstol (tingsrätt) – Om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut kan den andra parten ta upp det i en domstol.

Lagar och avtal

ellagen §11 (kap. 2–4, 8, 11–13, 15–17 och 19) finns avtal som reglerar förhållandet mellan dig som kund och oss som leverantörer av el. Till exempel ska du få meddelande om villkorsändringar i förväg.

Få senaste nytt från CLEVER

Anmäl dig till nyhetsbrevet här.