Clever

Ladda-hemma-stödet

Nu finns det bidrag för dig som installerar en laddbox hemma

Vill du kunna ladda bilen snabbt och säkert hemma? Nu kan du få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket för att installera en laddbox för hemmaladdning. Med detta får du halva kostnaden, upp till 10 000 kronor, för själva laddboxen och arbetskostnad för installationen. Syftet med ladda-hemma-stödet är att hjälpa fler att ställa om till hållbara transporter.

Beställ laddbox berättigad till ladda-hemma-stödet

Vad innebär ladda-hemma-stödet?

Ladda-hemma-stödet träder i kraft den 1 februari 2018 och gäller laddboxar som har installerats efter den 1 januari i år. Bidraget ersätter 50 procent, maximalt 10 000 kronor per fastighet, för laddbox och arbetskostnader för installation, exempelvis framdragning av el *.

Förutsättningar för att kunna ansöka om bidraget: **

Så här ansöker du:

Du kan ansöka om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida från och med den 1 februari 2018. Ansökan görs efter laddboxen har installerats, dock senast sex månader efter att installationen har slutförts. Kvitto på laddbox/ installation måste skickas in i samband med ansökan. Ansökningsverktyget hittar du här.

Frågor och svar om ladda-hemma-stödet:

Hur mycket kan jag få i bidrag?
Du får bidrag för hälften av kostnaden för laddboxen och arbetskostnaden för att installera denna, maximalt 10.000 kronor per fastighet.

Vilken typ av laddbox omfattas av bidraget?
För att kunna ta del av bidraget måste laddboxen antingen ha en fast kabel typ 2 eller ett uttag/socket. Laddboxen ska även vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Clevers smarta laddbox uppfyller dessa kriterier.

Vem ska utföra installationen?
Laddboxen ska alltid installeras av en behörig elinstallatör då det är en fast installation. Du kan beställa installationstjänsten av oss.

Kan jag få bidrag om jag sätter upp en laddbox på mitt företag?
Nej, bidraget kan endast sökas av privatpersoner som installerar en laddbox i sin privatägda bostad eller den bostad som man har nyttjanderätt över.
Företag, bostadsrättsföreningar och liknande kan istället ansöka om Klimatklivet. Läs mer här.

Kan jag söka bidrag för den laddbox jag fick installerad förra året?
Nej, bidraget gäller endast för laddboxar installerade efter 1 januari 2018.

Hur ansöker jag om bidraget?
Ansökan görs på Naturvårdsverkets hemsida efter att installationen har utförts. Där fyller du i ett formulär och bifogar dina filer (kopia på kvitton mm.)

Vill du veta mer?

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

*Observera att det är Naturvårdsverket som beslutar om du är kvalificerad för att få ladda-hemma-stödet, ej Clever. För fullständig information om ladda-hemma-stödet hänvisar vi till Naturvårdsverkets hemsida där du hittar aktuell information. 

**För aktuell information, ta del av senast gällande information på Naturvårdsverkets hemsida

Kontakta oss

Har du en fråga?

Skicka den till oss via vårt kontaktformulär.

Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Laddhjälp

Behöver du laddhjälp kan du ringa vår kundservice dygnet runt, hela veckan.