CLEVER Sverige ägs av tre kommunala energibolag: Öresundskraft, Jämtkraft och Tekniska verken i Linköping.

Öresundskraft

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 370 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. Läs gärna mer på www.oresundskraft.se

Jämtkraft

Jämtkraft är ett norrländskt energibolag med visionen Energi som gör livet bättre i blickpunkten. Företaget levererar el och värme från förnybara energikällor och elnät rustat för framtidens krav. De närmsta åren avser företaget fördubbla den egna förnybara energiproduktionen från sol, vind, vatten och skog. Klimatfrågan är en viktig drivkraft i satsningen. Läs gärna mer på www.jamtkraft.se

Tekniska verken i Linköping

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på www.tekniskaverken.se

Få senaste nytt från CLEVER

Anmäl dig till nyhetsbrevet här.