CO<sub>2</sub>, kWh och kr?

Det är inte alltid så lätt att skilja på fakta och myter kring elbilar. De flesta har en åsikt. Men vad är egentligen sant? Låt oss titta närmare på ett par av de viktigaste faktorerna.

Storleken på CO2-reduktionen beror på elleverantören

Det finns inget avgasrör på elbilar, de släpper inte ut CO2 under körning, och de släpper heller inte ut andra farliga partiklar. Miljöpåverkan från en elbil kommer uteslutande från produktionen av strömmen som bilen laddats med. Är strömmen producerad på hållbar energi som vind eller vatten, är CO2-utsläppen lika med noll. Är strömmen producerad på ett kol- eller oljekraftverk, har det varit ett visst CO2-utsläpp i samband med strömproduktionen. Men eftersom minst 80 % av energitillförseln i en elbil går till framdrift, mot vanliga bilars 20 %, är CO2-påverkan fortfarande mindre per körd kilometer.

Läs mer