Här på sidan meddelar vi planerade avbrott och ger andra aktuella servicemeddelanden rörande CLEVERs laddnätverk.

För att få precisa statusuppdateringar för varje laddstation, använd vår webbkarta eller app, där ikonerna på de individuella laddstationerna ger mer information om vad som är fel med gällande station. Notera att det kan finnas flera laddmöjligheter tillgängliga på en laddstation. Därför är det inte nödvändigtvis stationens alla laddpunkter som är ur drift.

Du är också välkommen att kontakta CLEVER under våra öppettider om du har frågor.

Planerade avbrott

Inga planerade avbrott.

Andra servicemeddelanden

CLEVER har stor erfarenhet på marknaden när det gäller installation och uppsättning av laddboxar och laddstolpar.

Vår installationsprocess säkerställer att uppladdning sker med största möjliga säkerhet. Samtidigt uppfyller installationen de krav som biltillverkarna ställer för att deras garantier ska gälla.

Men det är du som väljer om du vill att CLEVER ska stå för installationen av laddboxen, eller om du önskar att använda dig av annan auktoriserad elinstallatör.

Hittar du inte svar på dina frågor är du välkommen att kontakta CLEVERs kundservice.

Vi behandlar alla förfrågningar så fort vi kan. Skriv till kundservice@clever.nu

Här kan du läsa mer om installation av en CLEVER laddbox:

Vad omfattar en standardinstallation?

Vid installation av CLEVERs laddbox får du besök av behörig elinstallatör som kontrollerar anläggningen för att säkerställa att det går att installera en laddbox. Denna kontroll innebär dock ingen total kontroll av anläggningens status.

Elinstallatören sätter upp laddboxen, drar alla nödvändiga kablar mellan laddboxen och befintlig elcentral samt monterar jordfelsbrytare och säkring(ar) i lämplig storlek. Om det inte finns tillräcklig plats i din existerande gruppcentral monteras en ny standardenhet intill.

Från gruppcentralen dras en korrekt dimensionerad installationskabel på upp till 10 meter, om inget annat avtalas. Installationen utförs med synlig kabeldragning. Vid eventuell extra kabeldragning faktureras du per meter enligt gällande prislista.

Elinstallatören testar laddboxen, samt säkerställer korrekt anslutning enligt gällande standard. Kontroll och installation är dock ingen garanti att det inte kan uppstå avbrott vid spetslast.

Som kund hos CLEVER har du tillgång till vår kundservice som hjälper dig att komma igång. På så sätt blir det både tryggt och enkelt för dig.

Med en installation från CLEVER får du:

 1. Rådgivning om, och förklaring av, de fysiska ramarna för
  installationen
 2. Undersökning av din befintliga elförsörjning
 3. Leverans och installation av certifierad laddbox, som säkerställer att uppladdning sker med största möjliga säkerhet. Samtidigt uppfyller installationen de krav som biltillverkarna ställer för att deras garantier ska gälla
 4. Test av laddbox
 5. Test av jordanslutning
 6. Svar på dina frågor hos CLEVERs kunniga kundservice

Krav och förutsättningar för standardinstallation

För att installationen ska kunna utföras som en standardinstallation ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

 1. Det ska vara möjligt att montera laddboxen på/vid samma byggnad där gruppcentralen sitter
 2. Det ska finnas plats i gruppcentralen eller intill för installation av en ny standardenhet
 3. Gruppcentralen ska vara placerad i markplan, liksom laddboxen.
 4. Vid installation av laddboxar på mer än 11 kW är dessutom en förutsättning att huvudledningen har nödvändig kapacitet enligt fastighetsregistret
 5. Säkringen före gruppcentralen får inte överstiga 63 A
 6. Det ska finnas en fungerande jordanslutning
 7. Installationen ska inte kräva håltagning i betong
 8. Installationen ska inte kräva markförlagd kabeldragning

CLEVER förbehåller sig rätten att utkräva ytterligare betalning om en eller flera ovanstående förhållanden inte är uppfyllda.

Inför elinstallatörens besök ska du kontrollera

 1. att det finns obehindrad åtkomst för CLEVER att installera eventuell extracentral, kabeldragning, samt anslutning av laddbox. Finns det inte obehindrad åtkomst är CLEVER berättigade att fakturera enligt gällande prislista
 2. att du har skaffat nödvändiga tillstånd från fastighetens ägare eller förvaltare, i de fall detta är relevant

Därutöver ska du acceptera

 1. att det kan komma att göras hål i vägg/konstruktionselement för kabeldragning och anslutning av laddboxen
 2. att det blir ett kort strömavbrott vid uppsättningen av laddboxen
 3. att installationen utförs mellan 7.30–15.30. Du måste vara hemma under hela besöket
 4. att CLEVER förbehåller sig rätten att fakturera bom-besök enligt gällande prislista

Efter elinstallatörens besök

Du ska själv ombesörja byggnadsreparationer, till exempel målning, putsning, tapetsering eller restaurering enligt byggtekniska föreskrifter, som kan bli en nödvändig följd av uppsättning, nedtagning eller flyttning av installationer.

När en standardinstallation inte är möjlig

Om installationen inte kan genomföras som en standardinstallation, eller om du önskar en annan placering av laddboxen än den CLEVER rekommenderat, tillmötesgår vi önskemål så långt det är möjligt, samt mot betalning av de extrakostnader som en annan placering innebär.

Om du önskar en utökad anslutning med andra element än de som ingår i en standardinstallation, färdigställer CLEVER även denna mot särskild betalning.

Om det har tecknats avtal om individuell anslutning av en eller flera laddboxar, gäller de särskilt fastställda bestämmelser i orderbekräftelsen som tillägg till dessa villkor.