Arbetsplatsladdning hos Hilti

Hilti Svenska AB har insett fördelarna med elbil och laddhybrid som tjänstebil. Vad som började som en idé hos en av företagets 330 engagerade medarbetare blev en realitet och de första elbilarna var inom kort på plats på parkeringen i Arlöv utanför Malmö.

Laddningen av Hiltis bilar sköter CLEVER. Den primära laddningen av bilarna sker på parkeringen utanför företagets huvudkontor. Som komplement till den primära laddningen har bilförarna möjlighet att ladda på CLEVERs publika laddstationer. Redovisningen av den totala laddförbrukningen för varje enskild användare får Hilti från CLEVER.

Från CLEVER får vi en helhetslösning. Det känns enkelt att ladda på jobbet och förarna har även möjlighet att få en laddlösning hemma. Samtidigt byggs CLEVERs publika nätverk upp ute i Sverige med laddstationer här och var. Lisa Silfwerbrand, Procurement & Facility Manager, Hilti Svenska AB.

CLEVERs erbjudande till Hilti omfatter:

 • En intern laddlösning dedikerad till företagets egen fordonsflotta
 • Möjlighet till laddning hemma hos den anställda
 • Tillgång till CLEVERs publika laddnätverk
 • Drift och övervakning av alla laddstationer
 • Statistik och redovisning av förbrukningen
Elbilsladdning vid Ängelholms Flygplats

Ängelhoms Flygplats har genomfört en miljömedveten satsning för laddbara bilar och lyssnat på kundernas behov. Sedan den 1 februari erbjuder flygplatsen 8 stycken laddplatser vid terminalparkering 2 som ingår i flygplatsens miljöåtgärder för år 2016.

Ängelholms Flygplats vill medverka i omställningen till miljövänligare fordon och erbjuda våra kunder fler laddplatser vid flygplatsen. Utbyggnaden av antalet laddplatser kommer lämpligt i tiden då vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder.
Ulf Svensson, Chef – Kvalitet, Teknik och Miljö vid Ängelholms Flygplats.

Detta är etapp 1 i flygplatsens utbyggnad av parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar. Avgiften för laddning vid de nya laddstationerna ingår i parkeringsavgiften enligt ordinarie taxa. Laddarna är interagerade i CLEVERs landsomfattande laddnätverk

CLEVERs erbjudande till Ängelholms Flygplats omfatter:

 • En publik laddlösning på områdets parkering
 • Kundservice dygnet runt, hela veckan.
 • Drift och övervakning av alla laddstationer
 • Statistik över förbrukningen
Östersundshem laddar med CLEVER

Det kommunalägda bostadsbolaget i Östersund, Östersundshem, har tagit ett stort steg mot en fossilfri fordonsflotta. När vagnparken skulle bytas ut tog företaget beslutet att ligga i framkant och byta alla sina gamla företagsbilar till elbilar och laddhybridbilar. Det innebär att företaget sänker sina koldioxidutsläpp med hela 27 ton per år.

Vi tänker inte bara på framtidens Östersund när det gäller bostäder och nybyggnation. Vi vill även ta ansvar för miljön där vi och våra hyresgäster verkar och bor. Det här är ett led i den ambitionen.
Daniel Kindberg, vd, Östersundshem

Östersundshem har idag 20 företagsbilar som främst används av områdesvärdar och tekniker i bostadsområdena. De nya bilarna kommer att vara fem laddhybridbilar av modell Golf GTE och Mitsubishi Outlander, samt 15 renodlade elbilar av modell Renault Kangoo och Renault Zoe.

Laddningen av Östersundshems bilar sköter CLEVER. Den primära laddningen av bilarna sker på dedikerade laddstationer reserverade Östersundshem. Stationerna är placerade vid Östersundshems fastigheter. Som komplement till den primära laddningen har Östersundshem möjlighet att ladda på CLEVERs publika laddstationer.

Östersundshem har också etablerad en publika laddstation tillgänglig för allmänheten på besöksparkeringen vid företagets huvudkontor. Syftet med satsningen är bland annat att uppmuntra Östersundsborna att byta till miljöbil.

Vi har både laddare för våra egna bilar ute på områdena och en publik laddare. Den publika laddaren kan vi använda med våra bilar och debiteras för elen vi använder rakt av. Men sen får vi också en liten förtjänst från de publika bilarna som laddar på den. Allt detta sköter CLEVER som laddoperatör för oss så vi slipper all krångel.
Karin Österberg, energi och miljö, Östersundshem

CLEVER erbjuder:

 • En intern laddlösning dedikerad till företagets egen fordonsflotta
 • Tillgång till CLEVERs publika laddnätverk
 • En publik laddstation på företagets besöksparkering
 • Drift och övervakning av alla laddstationer
 • Statistik och redovisning av förbrukningen