CO<sub>2</sub>, kWh och kr?

Det är inte alltid så lätt att skilja på fakta och myter kring elbilar. De flesta har en åsikt. Men vad är egentligen sant? Låt oss titta närmare på ett par av de viktigaste faktorerna.

Storleken på CO2-reduktionen beror på elleverantören

Det finns inget avgasrör på elbilar, de släpper inte ut CO2 under körning, och de släpper heller inte ut andra farliga partiklar. Miljöpåverkan från en elbil kommer uteslutande från produktionen av strömmen som bilen laddats med. Är strömmen producerad på hållbar energi som vind eller vatten, är CO2-utsläppen lika med noll. Är strömmen producerad på ett kol- eller oljekraftverk, har det varit ett visst CO2-utsläpp i samband med strömproduktionen. Men eftersom minst 80 % av energitillförseln i en elbil går till framdrift, mot vanliga bilars 20 %, är CO2-påverkan fortfarande mindre per körd kilometer.

Kilowattimmar (kWh)

Kilowatt är en måttenhet för el. En kilowattimme (kWh) är det samma som
1 000 Watt i en timme. Det vill säga, att ju fler kWh man talar om, desto högre är energiförbrukningsnivån.

Begreppet kW är ett mått för effekt och är viktigt eftersom det används för att beräkna hur snabbt en specifik laddare kan ladda batteriet på en elbil. Ju fler kW, desto snabbare laddas batteriet.

En laddstolpe från CLEVER är normalt på mellan 3,7 och 22 kW. En snabbladdstation är däremot på hela 50 kW. Därför tar det upp till 6 timmar att ladda ett tomt batteri från en vanlig laddstolpe, och bara 20-30 minuter att ladda ett tomt batteri till 80 % på en snabbladdstation.

De laddboxar som är avsedda för hemmet ligger normalt mellan 3,7 kW och 11 kW. Det betyder att du fullladdar en bil på max 6 timmar.

Är det billigare att köra elbil?

Ja. Om du pendlar sammanlagt 10 mil om dagen till och från jobbet i elbil och primärt laddar hemma, kostar det ca 35 kr per dag.

Priset för att köra 10 mil i en vanlig bil som drar 0,5 l/mil är ca 60 kr. Det är 25 skattefria kronor sparade varje dag. Multiplicerat med 226 arbetsdagar blir det 5 650 kr i årlig besparing. Dessutom har elbilar mycket lägre servicekostnader.

Läs mer...