Elbilsladdning vid Ängelholms Flygplats

Ängelhoms Flygplats har genomfört en miljömedveten satsning för laddbara bilar och lyssnat på kundernas behov. Sedan den 1 februari erbjuder flygplatsen 8 stycken laddplatser vid terminalparkering 2 som ingår i flygplatsens miljöåtgärder för år 2016.

Ängelholms Flygplats vill medverka i omställningen till miljövänligare fordon och erbjuda våra kunder fler laddplatser vid flygplatsen. Utbyggnaden av antalet laddplatser kommer lämpligt i tiden då vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder.
Ulf Svensson, Chef – Kvalitet, Teknik och Miljö vid Ängelholms Flygplats.

Detta är etapp 1 i flygplatsens utbyggnad av parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar. Avgiften för laddning vid de nya laddstationerna ingår i parkeringsavgiften enligt ordinarie taxa. Laddarna är interagerade i CLEVERs landsomfattande laddnätverk

CLEVERs erbjudande till Ängelholms Flygplats omfatter:

  • En publik laddlösning på områdets parkering
  • Kundservice dygnet runt, hela veckan.
  • Drift och övervakning av alla laddstationer
  • Statistik över förbrukningen